Indgangen til Hjemsted Oldtidspark

Indgangen til Hjemsted Oldtidspark

Hjemsted Oldtidspark

Udturen køres via et stykke af Hærvejen –Danmarks ældste landevej. Her skal vi bl.a.se en kampestensbro, Urnehoved Ting ogHærulfstenen.

Hjemsted Oldtidspark er et museumscenter med et stort underjordisk museum, en aktivitets- og oplevelsespark, restaurant samt butik.

I det store underjordiske museum (Danmarks eneste), ledes man som i mulvarpegange skridt for skridt gennem 1000 års jernalder historie.I gulvene er der grave, og langs væggenes mon­tre er der gravurner, der viser de originale fund.

Alt er gravet ud og lagt på plads igen. I videogra­fen kan man se film om jernalderen og i “Fortæl­lemosen” kan man høre historien om, hvordan jernalderlivet oplevedes gennem barneøjne for 1600 år siden.

Hjemsted Oldtidspark har udarbejdet en skatte­jagt: “Find oldtidsvejen”, der guider eleverne rundt og stiller spørgsmål om jernalderen m.m. Der er mange muligheder mht. rundvisninger og aktiviteter.

Via en spindeltrappe går man direkte fra museet op idet store gårdanlæg fra guldhornenes tid og videre ud i aktivitetsparken.

I højsæsonen er parken levendegjort med jernal­derfamiler, hvor der er mange gør-det-selv aktivi­teter, samt affyring af kastemaskiner hver dag. Desuden har de forskellige temadage f.eks. muse­umsdage, børneaktivitetsdage, ilddage, buedage, oldtidsmad m.m.

4 uger i højsæsonen er helliget de gamle Romere. Her demonsterer “romerske legionærer” eller gladiatorer kampteknik og udrustninger.

På vejen hjem fra Hjemsted Oldtidspark køres via Gallehus ved Møgeltønder, hvor man fandt to guldhorn i 1639 og 1734.

Turens varighed er på ca. 7 timer

Alternativer i området:

• Hygum Hjemstavnsgård