Billede fra Mindehøjtideligheden i Frøslevlejren d. 4. maj 2018 - De førtes bort under tvang fra Frøslevlejren 1944-1945 og gav livet for Danmark

Billede fra Mindehøjtideligheden i Frøslevlejren d. 4. maj 2018 - De førtes bort under tvang fra Frøslevlejren 1944-1945 og gav livet for Danmark

Frøslevlejren - Halvdagstur

Frøslevlejren blev bygget som en tysk fangelejr for danske frihedskæmpere i 1944 under den tyske besættelse af Danmark. Flere tusinde danske mænd og kvinder var her tyskernes fanger. I 1965 blev der oprettet et museum for Frøslev­lejren.

I dag fremtræder Frøslevlejren som den bedst bevarede tyske fangelejr i Vesteuropa, med smuk­ke plæner og velrestaurerede barakker. Der er dog stadig rig mulighed for at få et indtryk af lejren, som den så ud dengang.

Frøslevlejrens Museum er dels indrettet i den tid­ligere fangebarak H4 samt i hovedvagttårnet. En del af rummene fremtræder som de så ud i 1944-45, mens der i andre er indrettet udstillin­ger om lejrens historie, tyskernes overvågning af lejren, fangernes daglige liv, den danske mod­standsbevægelse og deportationer til koncentra­tionslejre.

Der findes endvidere museer for Amnesty Inter­national, Beredskabet, Hjemmeværnet og en na­turudstilling fra Skov- og Naturstyrelsen.

Ved ankomsten til Frøslevlejren er der ca. 3/4 times rundvisning eller foredrag, hvorefter der er rig lejlighed til at gå på opdagelse i museerne, vagttårnet og plantagen på egen hånd.

Da vi kun er få kilometer fra grænsen, bliver der mulighed for at besøge en grænsekiosk inden vi kører hjemad. Ud- og hjemturen køres ad 2 forskellige ruter.

 

Turens varighed er på ca. 4 timer