Fotograf Folmer Iversen - Ribe Domkirke

Fotograf Folmer Iversen - Ribe Domkirke

Ribe Domkirke og Vadehavscentret

Ribe som er Danmarks ældste by, blev grundlagt i begyndelsen af 700-tallet.

Ribe har Danmarks ældste rådhus, og huse samt Danmarks ældste bindingsværk. Danmarks rekor­den for fredede bygninger er ligeledes Ribes. Byen er desuden kendt for deres storke, som bor i reden på Det Gamle Rådhus.

Mest kendt er Ribe dog for byens Domkirke. Der er mulighed for at besøge kirken og nyde udsigten fra klokketårnet. Efter et par timers ophold i Ribe fortsættes turen mod vest til Vade­havet.

Vadehavscentret ligger kun 600 meter fra Dan­marks største natur- og vildtreservat – Vadeha­vet. Vadehavscentret byder bl.a. på en naturud­stilling, der præsenterer tidevandets og vade- havets dannelse samt dets storslåede dyreliv. Der er ligeledes en kulturudstilling, som fortæller om menneskets benyttelse af vadehavet. Endelig findes en stormflodsudstilling med et multimedie­rum, som giver gæsterne en oplevelse gennem lyd, billeder, film og kulisser.

Et alternativ til de indendørs aktiviteter kan være at tage på tur med en naturvejleder. Der er mulig­hed for at grave efter hjertemuslinger, tage på sæltur til Mandø (kræver dog en udvidelse af turen) m.v. Mættet af historie og frisk vadehavs­luft kører vi herefter igen retur til Sønderborg.

Turens varighed er på ca. 7 timer

Alternativer i området:

• Fiskeri- og Søfartsmuseet

• Rømø og Mandø

• Wellings Landsbymuseum

HUSK GUMMISTØVLER!